Pravidlá používania cookies

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov - Cookies

Táto webstránka používa cookies. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré táto webstránka ukladá na Váš počítač. Cookies získavajú niektoré osobné údaje o Vás, Vašom zariadení a Vašej aktivite na tejto webstránke. Cookies sú na tejto webstránke používané za účelom zlepšenia zážitku z prehliadania webstránky a celkového skvalitnenia poskytovaných služieb.

Používanie cookies (s výnimkou nevyhnutných prevádzkových cookies) bude tejto webstránke povolené až po tom, ako k tomu udelíte výslovný súhlas. Udeliť tejto webstránke súhlas s používaním cookies nie je povinné. V prípade, ak sa rozhodnete neudeliť tejto webstránke súhlas s používaním cookies, budú niektoré časti tejto stránky fungovať v obmedzenom režime.

Viac informácií o cookies, našich povinnostiach a Vašich právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov nájdete v Pravidlách používania cookies.

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO 35 837 331, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26651/B (ďalej len: “SMS” alebo “prevádzkovateľ) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Druhy cookiesÚčel spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovDoba spracúvania OÚPríjemcovia alebo kategória príjemcov
_GA (analytické)Identifikácia návštevníka webstránky pri opakovaných návštevách.

ANALYTICKÉ COOKIES

Pozn. analytické cookies umožňujú prevádzkovateľovi rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To prevádzkovateľovi pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje jej webová stránka, napríklad tým, že používateľ môže ľahko nájsť to, čo hľadá

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby2 roky odo dňa návštevy stránky
  • subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; spoločnosti zabezpečujúce IT podporu - správca webstránky – spoločnosť vibration s. r. o., so sídlom Račianska 7, 831 02 Bratislava-Rača, IČO: 46 409 157 a jeho subdodávatelia
_GID (analytické)Sledovanie správania návštevníka na webstránke

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby30 dní odo dňa návštevy stránky
  • subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; spoločnosti zabezpečujúce IT podporu - správca webstránky – spoločnosť vibration s. r. o., so sídlom Račianska 7, 831 02 Bratislava-Rača, IČO: 46 409 157 a jeho subdodávatelia

oou.ba@summit.sk, alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Cookies“.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať:

  • -osobne v sídle prevádzkovateľa,
  • -emailom oou.ba@summit.sk,
  • -poštou na adresu prevádzkovateľa.
  • Udelenie Vášho súhlasu s používaním cookies nie je podmienkou na používanie webovej stránky prevádzkovateľa. Vami udelený súhlas máte možnosť kedykoľvek odvolať v nastavení webového prehliadača, a to nasledovným postupom:

[1. Kliknite na hornú časť lišty Vášho webového prehliadača a v menu vyberte „Nastavenia“.

2. Zvoľte možnosť blokovania súborov cookie zakliknutím príslušného políčka v nastaveniach prehliadača.]

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť SMS má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť SMS, a to na zodpovednú osobu oou.ba@summit.sk. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .