Asistenčná služba pre celú Európu

  • Celoeurópska asistenčná služba na obdobie 2 rokov

So svojím vozidlom získate možnosť využívať naše asistenčné služby 24 hodín denne po dobu 2 rokov od prvej registrácie vozidla. Táto služba obsahuje: pomoc a jednoduché opravy na ceste, odtiahnutie k najbližšiemu autorizovanému servisu a poskytnutie alternatívnych možností pre zaistenie mobility. Ak budete potrebovať pomoc v dôsledku poruchy vozidla, kontaktujte najprv asistenčnú službu (nerobte vlastné opatrenia).

Volajte na nižšie uvedené telefónne čísla:

Slovensko: 0800 126 195 (bezplatná linka)

Zahraničie: 00 421 2 49 205 960